Komercijalizacija cestovnog zemljišta

Korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti na javnim cestama regulirano je Zakonom o cestama i Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA

Dokumentacija se dostavlja na adresu:
 

HRVATSKE CESTE D.O.O.
10000 Zagreb, Vončinina 3
 
Telefon: (01) 3772-732
Fax: (01) 3770-425