Turistička sezona

S ciljem podizanja razine prometne usluge koja pretpostavlja sigurno i nesmetano odvijanje prometa tijekom turističke godine, Hrvatske ceste d.o.o. kroz građenje, održavanje i zaštitu državnih cesta, provode pripremne i provedbene aktivnosti.