2018

1. Izrada akcijskog plana radi smanjenja buke za 2011. godinu na dionicama državnih cesta u Republici Hrvatskoj - scenariji upravljanja bukom

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA ILI USVAJANJA - Srpanj 2018.
OKVIRNO VRIJEME PROVEDBE INTERNETSKOG SAVJETOVANJA - Lipanj 2018.
NAČINI NA KOJE SE NAMJERAVA PROVESTI SAVJETOVANJE - Javni uvid i javna rasprava
TOČNO VRIJEME PROVEDENOG SAVJETOVANJA - 11.6.2018. do 25.6.2018.

Elaborat akcijskog plana upravljanja bukom

Informacije o projektu

Analiza rezultata strateške i konfliktne karte buke kroz određivanje kandidata za područja upravljanja bukom

Potvrđivanje područja upravljanja bukom

Scenariji upravljanja bukom

Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi