Radovi

Redovito održavanje i zaštita državnih cesta za razdoblje od 4 (četiri) godine (šest grupa)

IZGRADNJA OBILAZNICE PETRIJEVACA

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 2 i ulica Županijske, Gundulićeve i Dunavskog prilaza u Vukovaru u kružni tok u duljini od cca 515 m, sa sanacijom postojećeg i izgradnjom novog nadvožnjaka preko pruge

Rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC 33 i županijske ceste oznake ŽC 6080 u Kninu, predio Vrpolje

Izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 58, dionica Šibenik-Ražine

Rekonstrukcija dijela državne ceste oznake DC 62, Dugopolje-Vrgorac-Metković, dionica zapadni ulaz u Vrgorac