Radovi

Kategorija: Radovi

Predmet: Obnova nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 07.04.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 12.04.2017

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Radovi

Predmet: Izgradnja mosta na vodotoku Pakra na lokalnoj cesti LC 41009

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 07.04.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 12.04.2017

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Radovi

Predmet: Rekonstrukcija raskrižja Galebovo Krilo na državnoj cesti DC8 u Podgori

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 28.04.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 04.05.2017

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Radovi

Predmet: Izgradnja cestovnog mosta na rijeci Korani kod naselja Veljun na lokalnoj cesti LC 34138

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 04.05.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 09.05.2017

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Radovi

Predmet: Izgradnja nathodnika državne ceste D427, Vozišće-Valjani

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 06.06.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 12.06.2017

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Radovi

Predmet: Obnova asfaltnog kolnika na državnoj cesti DC10, čvor Sv. Helena-čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec 1-čvorište Gradec

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje): 07.06.2017

Datum završetka (prethodno savjetovanje): 12.06.2017

VIšE INFORMACIJA