Usluge

Izrada izmjene i dopune projektne dokumentacije i izrada natječajne dokumentacije prema bazi stavaka HC za I., III., VI. i VII. građevinsku dozvolu obilaznice Vukovara

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

IZRADA STUDIJE ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH INFOMACIJA U PROMETU

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 43 Rakitnica-Bjelovar, duljine 11,9 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 69 kroz grad Slatinu, duljine 4,2 km, s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada izvedbenog projekta za izvanredno održavanje državne ceste oznake DC 45 Palešnik-Garešnica, duljine 4,1 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru

Izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje asfaltnih slojeva sa istražnim radovima na obnovi državne ceste oznake DC 522, dionica Kurjak-Gornja Ploča, duljine 8,6 km

 • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 • Objava u EOJN
 • Objava o ugovoru