Usluge

SISTEMSKI SOFTVER – MICROSOFT

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

SISTEMSKI SOFTVER – ORACLE

  • Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
  • Objava u EOJN
  • Objava o ugovoru

Kategorija: Usluge

Predmet: Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste DC36, dionica Hotnja-Orleković, stac. od 4+000 do 8+180, L=4180 m

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Usluge

Predmet: Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC75, dionica Zambratija-Umag, 3. faza (L=325,00 m)

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Usluge

Predmet: Kompletan nadzor nad sanacijom pokretnog mosta Osor na državnoj cesti DC100

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Usluge

Predmet: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC207, od GP Lupinjak do kružnog toka u Đurmancu, L=5967 m

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA