Radovi/Usluge/Roba

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 50, dionica Janjča-Perušić

Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 525 u dionici Ulice Ilije Martinovića u naselju Stari Slatnik

Izgradnja objekta Središnjeg centra za nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama, nacionalne pristupne točke i Tehničke ispostave Karlovac

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 75, dionica kroz Funtanu, L=1,5 km sa izgradnjom kružnog križanja Puntica

Izvanredno održavanje asfaltnog kolnika na državnoj cesti oznake DC 10-čvor Sv. Helena-čvorište Vrbovec 1 i čvorište Vrbovec I-čvorište Gradec

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 544 na području Zagrebačke županije u duljini 6819 m