Radovi/Usluge/Roba

Kompletan nadzor nad radovima izvanrednog održavanja državne ceste oznake DC 544 na području Zagrebačke županije u duljini 6819 m

Kompletan nadzor nad radovima rekonstrukcije raskrižja "Trešnjevka" (raskrižje državnih cesta oznake DC 1 i DC 310) u Jastrebarskom

Kategorija: Usluge

Predmet: Kompletan nadzor nad rekonstrukcijom državne ceste DC75, dionica Zambratija-Umag, 3. faza (L=325,00 m)

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Usluge

Predmet: Kompletan nadzor nad radovima na onovi državne ceste DC36, dionica Orleković-Vratečko, stac. od 8+180 do 9+970, l=1,790 km

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Usluge

Predmet: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC224 kroz Komarevo, dionica od km 4+000 do km 7+170 duljine 3170 m

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA

Kategorija: Usluge

Predmet: Izrada projektne dokumentacije te ishođenje građevinske dozvole za obnovu državnih cesta DC37 dionica 001 (duljine 6,8 km) i DC30 (duljine 1,5 km), prolaz kroz Petrinju, s izgradnjom pješačko-biciklističke staze

Datum objave u EOJN:

Datum početka (prethodno savjetovanje):

Datum završetka (prethodno savjetovanje):

VIšE INFORMACIJA