Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Hrvatske ceste d.o.o. ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima: