Izvanredni prijevoz

Prijevoz vozilima koja sama ili s teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska opterećenja, smatra se izvanrednim prijevozom.

Izvanredni prijevoz može se obaviti samo na temelju dozvole za izvanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i prometa na njoj to dozvoljava.
Dozvola za izvanredni prijevoz može se izdati samo za prijevoz nedjeljivog tereta, ako se ovaj prijevoz ne može obaviti drugim prijevoznim sredstvima.
Uvjeti i način na koji se izvanredni prijevoz može obaviti, određuje se u dozvoli za izvanredni prijevoz.
Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležna Tehnička ispostava Sektora za održavanje i promet Hrvatskih cesta d.o.o na čijem području započinje prijevoz, a na temelju podnesenog zahtjeva, odnosno, u slučaju kada se izvanredni prijevoz treba obaviti na:

Za obavljanje izvanrednog prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu strani prijevoznik također mora imati dozvolu za izvanredni prijevoz. Dozvolu izdaje nadležna Tehnička ispostava Sektora za održavanje i promet Hrvatskih cesta d.o.o a na temelju zahtjeva koji strani prijevoznik podnosi posredstvom pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje otpremničke odnosno agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu.