Povratak
Oglasi 25/07/2022 HRVATSKE CESTE

Javni poziv za otkup nekretnina - rekonstrukcija državne ceste D47, dionica Lipik – Dobrovac, u dužini 2,7 km, na području grada Lipika

Medium 26a687a7 deca 469d adde 8b87a884679c

Hrvatske ceste d.o.o. započet će s rekonstrukcijom državne ceste D47, dionica Lipik – Dobrovac, u dužini 2,7 km, na području grada Lipika.

Nekretnine preko kojih će prolaziti navedena dionica i biti proveden postupak izvlaštenja:

k.č.br. 7/5, 8/10, 624/4, 644/2, 647/2, 648/2, 654/2, 656/2, 703/2, 705/2, 721/2, 864/2, 1008/2, 1156/2, 480/12 u k.o. Lipik

Pozivamo vlasnike preko čijih nekretnina će prolaziti navedena dionica da se radi eventualnih pitanja jave na kontakte:

Sve detalje pogledajte OVDJE.