INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE (Connecting Europe Facility - CEF) je financijski instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T).

Cilj mu je pomoći stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive te pridonositi ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Ukupna sredstva CEF-a namijenjena prometu za razdoblje od 2014. do 2020. iznose 26 milijardi eura, što je triput više u usporedbi s 8 milijardi eura koliko je na raspolaganju bilo za razdoblje 2007. – 2013., a dio je najtemeljitije reforma politike EU za prometnu infrastrukturu od njezina nastanka 80-ih godina prošlog stoljeća.

Nova osnovna mreža koja će se uspostaviti do 2030. povezivat će: 94 glavne europske luke željeznicom i cestovnim prometnicama, 38 ključnih zračnih luka željezničkom vezom s velikim gradovima, 15 tisuća kilometara željeznice modernizirane za velike brzine i 35 prekograničnih projekata za smanjenje uskih grla.

U sektoru prometa naglasak je stavljen na:
◾Otklanjanje uskih grla i povezivanje karika koje nedostaju.
◾Osiguravanje održivih i efikasnih prometnih sustava na duži rok.
◾Unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana i povećanje interoperabilnosti.

Više informacija o CEF-u

 

Crocodile 2 Croatia

 www.crocodile2croatia.eu


CROCODILE 2 CROATIA uključuje upravitelje državnih cesta i autocesta kako bi se osiguralo koordinirano upravljanje i kontrola prometa što će rezultirati visokom kvalitetom usluga informiranja putnika na jednom od najvažnijih cestovnih koridora u proširenoj Europi.

Za razmjenu podataka i informacija na europskoj razini koristit će se DATEX II standard.
DATEX II je standard za razmjenu informacija između centara za kontrolu i upravljanje prometom, prometnih informacijskih centara, pružatelja i korisnika usluga u prometu.

Detalji projekta:
  • Početak projekta: 2016. godina
  • Završetak projekta: 2019. godina
  • Vrijednost projekta: 10.956000,00 EUR
  • Sufinanciranje iz EU: 9.312600,00 EUR

Sudionici

Prijavitelj projekta: 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Provedbena tijela:

Hrvatske autoceste d.o.o.

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.

Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.

Bina-Istra d.d.

Hrvatske ceste d.o.o.