Projekt
Kategorija
Studija
06/07/2018
Studija opravdanosti: Istočna vezna cesta Slavonski Brod

U prvoj fazi planira se izgraditi prometnica ukupne duljine 4.5 km, od spoja s državnom cestom D514, do industrijske zone i područja luke Sl. Brod. U drugoj, budućoj fazi, planira se produžiti prometnicu prema graničnom prijelazu s BiH i mostu preko rijeke Save. Zahvat se veže na buduću istočnu obilaznicu Broda u BiH.

Saznajte više
Studija
06/07/2018
Studija izvodivosti za Obilaznicu Nedelišće i Pušćina

Planirani zahvat dio je strategije uređenja mreže državnih cesta u okviru koje se planira izmještanje trasa državnih cesta izvan urbanih zona. Cilj izrade Studije je izrada analize opravdanosti izmještanja dionice državne ceste odnosno izgradnju obilaznice Nedelišća i Pušćina

Saznajte više
Građenje
06/07/2018
Izgradnja mosta kopno-otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 1. Faza i 2. Faza

Nositelj projekta: Hrvatske ceste d.o.o. Razdoblje provedbe projekta: 01.08.2014. do 31.10.2016.

Saznajte više