Projekt
Kategorija
Studija
06/07/2018
Studija izvodivosti za Obilaznicu Nedelišće i Pušćina

Planirani zahvat dio je strategije uređenja mreže državnih cesta u okviru koje se planira izmještanje trasa državnih cesta izvan urbanih zona. Cilj izrade Studije je izrada analize opravdanosti izmještanja dionice državne ceste odnosno izgradnju obilaznice Nedelišća i Pušćina

Saznajte više