Projekt
Kategorija
Građenje
06/07/2018
Dogradnja južnog kolnika državne ceste D2, Južna obilaznica Osijeka, dionica: Čvorište "Koridor Vc" - Čvorište "Tenjska"

OPERATIVNI PROGRAM PROMET ( OPP ) Lokacija zahvata nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji. Koridor projektirane južne obilaznice Osijeka u prostoru, teritorijalno pripada području grada Osijeka. Dogradnja južnog kolnika izrađena je u dužini od 12,087 km od čvora Josipovac (na silasku s A5) do čvora „Tenjska“, nakon kojega slijedi uklapanje na postojeći dvotračni kolnik. Osim ovog obnovljen je i dio sjevernog kolnika na području prijelaza preko željezničkih pruga M302 I L209 i Vinkovačke ceste, u dužini od 875 m. Na dionici je rekonstruirano i dograđeno 5 postojećih čvorova te izgrađen jedan novi čvor na Vinkovačkoj ulici, odnosno na županijskoj cesti Ž4086. Preko ovih čvorišta povezani su svi glavni prometni pravci državnih i županijskih cesta koji povezuju grad Osijek s područjima s južne i sjeverne strane grada. U sklopu navedenih povezivanja su i glavni transverzalni prometni pravci na državnim cestama D7 (koja rijeku Dravu prelazi u zapadnom dijelu Grada) i D518 (u čijem se nastavku po Ž4257 nalazi most preko Drave u središnjem dijelu Grada). U drugoj fazi izgradnje izvedena je rekonstrukcija sjevernog kolnika u duljini od L=875 m, od stacionaže 7+989 do 8+872, stacionirano po južnom kolniku. Rekonstrukcija obuhvaća uklanjanje višeg dijela nasipa da bi se mogao izgraditi zajednički nasip za oba kolnika da ne dođe do slijeganja prije izgrađenog nasipa. Na području obnove sjevernog kolnika izrađena je nova kolnička konstrukcija i obnovljen postojeći nadvožnjak „Bosutsko“ (kolnička, hidroizolacija, oštećeni dijelovi konstrukcije, rubnjaci, ograde, prometna oprema i slično). Obnovljeni dio sjevernog kolnika u tlocrtnom i visinskom smislu je na istoj poziciji kao što je bio i prije rekonstrukcije.

Saznajte više