Program

2014 - 2020 OPKK

Iako će provedba postojećeg programa (2007-2013 OPP) trajati do kraja 2016. godine, istovremeno će započeti provedba novog Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“, kojim će upravljati Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a sektor prometa razvijat će i upravljati projektima pod tematskim ciljem 7. - Povezanost i mobilnost.

Pripadajući projekti