Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Studija izvodivosti za Obilaznicu Nedelišće i Pušćina

Razdoblje provedbe

Nije definirano - Nije definirano

Ukupna vrijednost projekta

643.500,00 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Planirani zahvat dio je strategije uređenja mreže državnih cesta u okviru koje se planira izmještanje trasa državnih cesta izvan urbanih zona. Cilj izrade Studije je izrada analize opravdanosti izmještanja dionice državne ceste odnosno izgradnju obilaznice Nedelišća i Pušćina

Ciljevi projekta

Cilj projekta je zaobilazak naseljenog i građevinskog područja, stvaranje povoljnih uvjeta prometovanja na trasi državne ceste, smanjenje negativnih utjecaja osobito tranzitnog prometa na centralnu zonu naselja, te promicanje okolišne i socijalne koristi.

Operativni program

2007 - 2013 OPP

Za više informacija