Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Izgradnja zaobilaznice grada Vodica - 1 FAZA

Razdoblje provedbe

01.08.2015 - 31.12.2016

Ukupna vrijednost projekta

15.917.147,90 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Predmet ovog projekta je izgradnja zaobilaznice grada Vodica. Projekt se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji, na području grada Vodica. Sveukupno gledajući na cjelokupnoj novoj obilaznici duljine cca. 5.1 km predviđena je izvedba ukupno tri raskrižja u razini - dva sa postojećom državnom cestom D8, jedno sa županijskom cestom Ž6086, te četiri podvožnjaka. Trasa buduće prometnice na cijelom svojem dijelu presijeca postojeću mrežu lokalnih cesta, mjesnih uličica i poljskih putova, te je u skladu s tim vođeno računa da se omogući prometna komunikacija između područja s jedne i druge strane novo projektirane obilaznice.

Ciljevi projekta

Skraćivanje vremena putovanja. Unapređenje regionalne pristupačnosti. Uklanjanje uskih grla koja se trenutno događaju u zoni naselja. Izmještanje tranzitnog prometa iz centra grada Vodica, čime će se povećati sigurnost prometa i smanjiti prijetnje zdravlju uzrokovane onečišćenjem životne sredine. unapređenje regionalne povezanosti s otokom Prvićem.

Operativni program

2007 - 2013 OPP

Za više informacija

tel: 01/4722-466 tamara.pajic@hrvatske-ceste.hr