Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Izgradnja splitske obilaznice, dionica 1: Plano - Kaštel Sućurac/ Kaštel Gomilica, LOT2: Kaštel Stari - Kaštel Sućurac / Kaštel Gomilica

Razdoblje provedbe

Nije definirano - 20.12.2016

Ukupna vrijednost projekta

59.994.105,55 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

OPERATIVNI PROGRAM PROMET ( OPP ) Predmet ovog projekta je izgradnja poddionice splitske obilaznice -LOT 2: Kaštel Stari-Kaštel Gomilica/Kaštel Sućurac koja predstavlja posljednju neizgrađenu poddionicu projekta Splitske obilaznice sa zapadne/Kaštelanske strane. Projekt uključuje izgradnju novog sjevernog kolnika (dvije prometne trake) i rekonstrukciju južnog postojećeg kolnika (dvije prometne trake). Duljina poddionice -LOT 2 iznosi 5 570,00 m. Projekt također uključuje izmještanje instalacija, te izgradnju/rekonstrukciju paralelnih/spojnih cesta na novu prometnicu. Projekt se nalazi u splitsko-dalamtinskoj županiji, u području grada Kaštela-Splita. Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2014. - 30.09.2017. god. Ukupna vrijednost projekta: 271.129.270,00 kn

Ciljevi projekta

Projektom se ostvaruje pristupačnost od sekundarnih i tercijarnih cesta do TEN-T mreže (multimodalno čvorište Split), osigurava pristupačnost i kretanje roba i ljudi do većih središta i time jača zaposlenost i usluge. Izgradnjom ove „obilaznice“ smanjit će se prometna zagušenja i uklanja se usko grlo, te će se osigurati poboljšanje sigurnosti, vremena putovanja i prometnih tokova, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Također, povećanje regionalne dostupnosti i povezanosti, lokalne dostupnosti i povezanosti unutar Splitske dalmatinske županije, dostupnosti i povezanosti Splitske aglomeracije i grada Splita kao glavnog intermodalnog čvorišta ovog dijela Hrvatske (cesta, željeznica, luka, aerodrom) će poboljšati teritorijalnu koheziju i privlačnost lokalnih područja za poslovanje i turizam. Uz sve navedeno projektom se povećava i pristupačnost primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti.

Operativni program

2007 - 2013 OPP

Za više informacija

tel:01/4722-466, tamara.pajic@hrvatske-ceste.hr