Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Izgradnja obilaznice Petrijevaca

Razdoblje provedbe

01.11.2015 - 30.04.2021

Ukupna vrijednost projekta

70.526.880,00 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Projekt se sastoji od izgradnje zaobilaznice Petrijevaca u dužini od 3,88 km. Državna cesta D34 prolazi samim središtem Petrijevaca odnosno s obje strane prometnice nalazi se izgrađeno naseljeno područje. Osim lokalnog prometa, D34 preuzima i najveći dio međugradskog prometa na relaciji Osijek – Valpovo. Dionica je vrlo opterećena prometom pri čemu se PGDP posljednjih godina kreće u vrijednostima od 5300 vozila na dan uz izražen udio prometa teških teretnih vozila što je veliko prometno opterećenje. Kako cesta D34 prolazi kroz samo središte Petrijevaca, u mjestu se stvaraju veliki prometni problemi koji su identificirani kao „usko grlo“, a očituju se kroz usporavanje i zastoje u odvijanju prometa te produljenje vremena putovanja korisnika. U središtu Petrijevaca nalaze se općina, crkva, pošta, banka, osnovna škola, liječničke ordinacije, trgovine i ugostiteljski objekti koji generiraju pojačani pješački promet preko D34 čime se dodatno usporava promet vozila, ali i povećava opasnost za pješački promet (naročito za školsku djecu) i ostale pješake. Zbog navedenih sadržaja prisutno je i često usporavanje, zaustavljanje i skretanje vozila s D34 na parkirališta uz cestu kao i ponovno uključivanje vozila na nju. U takvim situacijama stvaraju se dodatni zastoji, rastu vremenski gubici, povećava se emisija štetnih plinova u okoliš i smanjuje sigurnost. Raskrižja na samim zavojima kroz Petrijevce također usporavaju promet po D34 jer vozila koja skreću u sporedne ulice na manje preglednim mjestima, usporavaju i povremeno zaustavljaju glavni prometni tok. Zbog svega navedenog smanjuje se razina sigurnosti motornog, biciklističkog i pješačkog prometa što potencira povećani broj prometnih nesreća. Potrebno je naglasiti da ovakvo prometno opterećenje kroz naseljeno mjesto narušava kvalitetu života stanovnika općine Petrijevci jer povećava razinu buke, emisiju štetnih plinova i čestica te uzrokuje veće zagađenje zraka. Novom prometnicom povećala se pristupačnost manjih regionalnih središta i ruralnih područja sjeverozapadnog dijela Osječko - baranjske županije kao sekundarnih i tercijarnih čvorišta na TEN-T cestovnu mrežu i to uklanjanjem uskih grla i skraćivanjem vremena putovanja do autoceste A5 kao dijela TEN-T mreže. Obilaznica je nova dionica državne ceste D34 koja se spaja s državnom cestom D2. D2 se na maloj udaljenosti od spoja s D34 spaja na TEN-T infrastrukturu u čvoru Osijek.

Ciljevi projekta

Operativni program

2014 - 2020 OPKK

Za više informacija