Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Studija izvedivosti ceste Dubrovnik - granica Crna Gora

Razdoblje provedbe

Nije definirano - Nije definirano

Ukupna vrijednost projekta

1.000.000,00 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Kompletiranje cestovne i općenito prometne mreže juga Hrvatske osnova je gospodarskog razvoja i homogenizacije prostora na nivou Republike, uspostavljanje cjelovitosti teritorija države i Dubrovačko - neretvanske županije kao i preuzimanje funkcija Jadransko - jonskog koridora do granice sa Crnom Gorom.

Ciljevi projekta

Evaluacija infrastrukturnog projekta ceste Dubrovnik - granica Crne Gore kojim bi se osigurala zadovoljavajuća dostupnost i povezanost zračne luke sa Dubrovnikom i okolnim naseljima te nastavno prema Crnoj Gori omogučujući punu primjenu EU politika i Strategija te Schengenskih uvjeta sigurnosti.

Operativni program

2007 - 2013 OPP

Za više informacija