Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Studija izvodivosti: Obilaznica Dicma

Razdoblje provedbe

Nije definirano - Nije definirano

Ukupna vrijednost projekta

633.100,00 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Državna cesta D1 na području Splitsko - dalmatinske županije prolazi kroz područje općine Dicmo. Radi se uglavnom o tranzitnom prometu iz unutrašnjosti zemlje prema obali i obrnuto, a taj promet se znatno povećava tijekom turističke sezone. Obilaznicom Dicma tranzitni promet bi se preusmjerio izvan naselja, čime bi se postigla povećana sigurnost u prometu, skratilo vrijeme putovanja i doprinijelo zaštiti okoliša smanjenjem razine buke, kao i smanjenjem onečišćenja zraka.

Ciljevi projekta

Projekt predviđa izradu studije opravdanosti za Obilaznicu Dicma. Izgradnjom obilaznice omogućit će se sigurnije i brže odvijanje prometa državnom cestom u smjeru Splita, odnosno Knina.

Operativni program

2007 - 2013 OPP

Za više informacija