Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Studija opravdanosti državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Razdoblje provedbe

Nije definirano - Nije definirano

Ukupna vrijednost projekta

893.400,00 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

Svrha ove studije je evaluirati infrastrukturni projekt spojne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka (Zagrebačka obala) koji bi osigurao vezu Mediteranskog koridora s lukom Rijeka. Studija će analizirati prihvatljivost projekta sa gospodarsko-demografskog, tehničkog, financijskoekonomskog i ekološkog aspekta.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je utjecati na razvoj multimodalnosti –multimnodalne platforme grada Rijeke, čime bi se utjecalo na razvoj grada Rijeke i cijele regije, a kroz poboljšanje gradske povezanosti, poboljšanje dostupnosti i povezanosti prema, u, i iz riječke aglomeracije, poboljšanje regionalne i međunarodne dostupnosti i povezanosti na kopnu i moru, te povezanosti s otocima povećavajući teritorijalnu koheziju. Shodno tome, cilj je i povećati kapacitet cestovnog prometa od/do luke Rijeka, smanjiti zakrčenost, izbjeći miješanja teretnog i lokalnog gradskog prometa, te osigurati i povećati sigurnost i mobilnost prometa.

Operativni program

2007 - 2013 OPP

Za više informacija