Projekt
Kategorija
Povratak
Naziv projekta
Studija opravdanosti: Istočna vezna cesta Slavonski Brod

Razdoblje provedbe

Nije definirano - Nije definirano

Ukupna vrijednost projekta

1.000.000,00 kn

Izvor bespovratnih sredstava

Europski fond za regionalni razvoj

Opis projekta

U prvoj fazi planira se izgraditi prometnica ukupne duljine 4.5 km, od spoja s državnom cestom D514, do industrijske zone i područja luke Sl. Brod. U drugoj, budućoj fazi, planira se produžiti prometnicu prema graničnom prijelazu s BiH i mostu preko rijeke Save. Zahvat se veže na buduću istočnu obilaznicu Broda u BiH.

Ciljevi projekta

Istočna vezna cesta Slavonskog Broda predstavlja s jedne strane direktan spoj na državnu cestu D514 odnosno na osnovnu cestovnu mrežu RH (TEN-T - core, autocesta A3 Bregana - Zagreb - Lipovac ), a s druge strane na riječnu luku Slavonski Brod, definiranu kao osnovnu (core) luku unutarnjih plovnih putova, te industrijsko područje uz Savu, lokaciju planiranog budućeg mosta preko Save i granični prijelaz sa susjednom Bosnom i Hercegovinom omogućujući na taj način razvoj multimodalnosti, te poboljšanje dostupnosti i povezanosti kako regionalne tako i međunarodne (RBiH).

Operativni program

2007 - 2013 OPP

Za više informacija