HRVATSKE CESTE d.o.o.
SEKTOR EU PROJEKATA I PROGRAMA
Metalčeva 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 4722 618
Fax. +385 1 4722 407
E-mail: euprojekti@hrvatske-ceste.hr 

Prijavu nepravilnosti i/ili sumnje na počinjenje nepravilnosti u okviru EU projekata (IPA i strukturnih) mogu se uputiti na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao nadležnog tijela i to na e-mail adresu: nepravilnosti.eu@mppi.hr ili putem poveznice.