Most kopno - otok Čiovo - objave na portalima;

Slobodna Dalmacija

Jutarnji list

Most kopno - Pelješac - objave na portalima;

Večernji list

Dubrovnik press

Dubrovački vjesnik