Works

IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOLNIKA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC51, DIONICA 002, STACIONAŽA OD 12+500 DO 18+000 KM, DULJINE 5,500 KM U BAĆIN DOLU

RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI DC403

IZGRADNJA DIONICE BC: OKUČANI – GRANICA BiH/II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Prapratno-Doli

Izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka

Izgradnja dijela obilaznice Omiša, Dionica DC70-most Cetina-Omiš Istok