RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI DC403 – 2. FAZA

Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m

IZGRADNJA DIONICE BC: OKUČANI – GRANICA BiH/II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Prapratno-Doli

Izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka

IZGRADNJA DIONICA: OKUČANI - GRANICA BOSNA I HERCEGOVINA/I FAZA: MOST NA GRANICI PREKO RIJEKE SAVE

Latest posts

Services
Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Baćin Dolu
Works
RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI DC403 – 2. FAZA
Works
Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m