Works

IZGRADNJA PRISTUPNIH CESTA MOSTU PELJEŠAC, NAPAJANJE I OPREMANJE DIONICE DUBOKA – SPARAGOVIĆI,ZARADEŽE

IZGRADNJA DIONICA: OKUČANI - GRANICA BOSNA I HERCEGOVINA/I FAZA: MOST NA GRANICI PREKO RIJEKE SAVE

IZGRADNJA OBILAZNICE PETRIJEVACA