Works

Izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka

Izgradnja dijela obilaznice Omiša, Dionica DC70-most Cetina-Omiš Istok

IZGRADNJA PRISTUPNIH CESTA MOSTU PELJEŠAC, NAPAJANJE I OPREMANJE DIONICE DUBOKA – SPARAGOVIĆI,ZARADEŽE

IZGRADNJA DIONICA: OKUČANI - GRANICA BOSNA I HERCEGOVINA/I FAZA: MOST NA GRANICI PREKO RIJEKE SAVE

IZGRADNJA OBILAZNICE PETRIJEVACA