Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m

IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE: SPARAGOVIĆI/ZARADEŽE-PRAPRATNO I PRAPRATNO-DOLI

IZVANREDNO ODRŽAVANJE KOLNIKA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC51, DIONICA 002, STACIONAŽA OD 12+500 DO 18+000 KM, DULJINE 5,500 KM U BAĆIN DOLU

RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI DC403

IZGRADNJA DIONICE BC: OKUČANI – GRANICA BiH/II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Prapratno-Doli

Latest posts

Works
Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m
Works
IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE: SPARAGOVIĆI/ZARADEŽE-PRAPRATNO I PRAPRATNO-DOLI
Services
Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka