Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica-čvor Virovitica; DO ČVORA VIROVITICA

Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8, dionica 004 104, km 0+000 Ul. Šetalište XIII. Divizije i J.P. Kamova u Rijeci

IZGRADNJA DIONICE BC: OKUČANI – GRANICA BiH/II. FAZA, DULJINE 4,07 km

Napajanje i opremanje pristupnih cesta mostu Pelješac i stonske obilaznice (DC414), Poddionice: Duboka-Sparagovići/Zaradeže i Sparagovići/Zaradeže-Prapratno-Doli

IZGRADNJA DIONICA: OKUČANI - GRANICA BOSNA I HERCEGOVINA/I FAZA: MOST NA GRANICI PREKO RIJEKE SAVE

Latest posts

Services

Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga

Services

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).

Works

Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica-čvor Virovitica; DO ČVORA VIROVITICA