Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području:

Nadzor nad izgradnjom dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME TE IMPLEMENTACIJA DATEX II PROTOKOLA U REGIONALNIM CENTRIMA KONTROLE PROMETA NA DRŽAVNIM CESTAMA

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME U SREDIŠNJEM CENTRU ZA UPRAVLJANJE I NADZOR PROMETOM NA DRŽAVNIM CESTAMA I USPOSTAVA NACIONALNE PRISTUPNE TOČKE TE IMPLEMENTACIJA DATEX II PROTOKOLA I INTEGRACIJA ITS SUSTAVA

Latest posts

Works
Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m
Works
IZGRADNJA STONSKE OBILAZNICE (DC414), PODDIONICE: SPARAGOVIĆI/ZARADEŽE-PRAPRATNO I PRAPRATNO-DOLI
Services
Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka