Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale

Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).

Studija izvedivosti za prometnicu Nuštar - Vukovar

Studija izvedivosti za prometnicu Kloštar - Križevci

Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Baćin Dolu

Latest posts

Works
Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 sa županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 2.
Works
Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC515 sa županijskom cestom oznake ŽC4145 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 1
Services
Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale