Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).

Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Baćin Dolu

Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području:

Latest posts

Services

Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga

Services

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).

Works

Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica-čvor Virovitica; DO ČVORA VIROVITICA