Services

Nadzor nad izgradnjom dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka

Nadzor nad izgradnjom dijela obilaznice Omiša, dionica DC70-most Cetina-Omiš istok

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME TE IMPLEMENTACIJA DATEX II PROTOKOLA U REGIONALNIM CENTRIMA KONTROLE PROMETA NA DRŽAVNIM CESTAMA

NABAVA, ISPORUKA I MONTAŽA OPREME U SREDIŠNJEM CENTRU ZA UPRAVLJANJE I NADZOR PROMETOM NA DRŽAVNIM CESTAMA I USPOSTAVA NACIONALNE PRISTUPNE TOČKE TE IMPLEMENTACIJA DATEX II PROTOKOLA I INTEGRACIJA ITS SUSTAVA

Studija izvedivosti projekta: Novi ulaz u Split - čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak – čvor na DC8 - trajektna luka Split

IZGRADNJA OBILAZNICE PETRIJEVACA-NADZOR