Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području:

Latest posts

Services
Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale
Services
Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga
Services
Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).