Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale

Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).

Studija izvedivosti za prometnicu Nuštar - Vukovar

Studija izvedivosti za prometnicu Kloštar - Križevci

Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Baćin Dolu

Latest posts

Services
Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale
Services
Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga
Services
Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).