Trenutno nema aktivnih postupaka nabave po zakonu o javnoj nabavi.

Latest posts

Works
Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC38 sa županijskom cestom oznake ŽC4147 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 2.
Works
Rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta oznaka DC7 i DC515 sa županijskom cestom oznake ŽC4145 u raskrižje s kružnim tokom – sanacija opasnog mjesta Đakovo 1
Services
Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale