Trenutno nema aktivnih postupaka nabave po zakonu o javnoj nabavi.

Latest posts

Services
Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Baćin Dolu
Works
RUŠENJE OBJEKATA NA TRASI DC403 – 2. FAZA
Works
Izvođenje radova rekonstrukcije državne ceste DC55, u dionici Ul. R. Boškovića u Vinkovcima, u duljini 1.145,00 m