Trenutno nema aktivnih postupaka nabave po zakonu o javnoj nabavi.

Latest posts

Services
Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale
Services
Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga
Services
Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).