Trenutno nema aktivnih postupaka nabave po zakonu o javnoj nabavi.

Latest posts

Works
Izvanredno održavanje mosta Dvor na državnoj cesti oznake DC6, dionica 004, stacionaža 54+121
Services
Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Baćin Dolu
Services
Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka