Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).

Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica-čvor Virovitica; DO ČVORA VIROVITICA

Rekonstrukcija raskrižja na državnoj cesti oznake DC8, dionica 004 104, km 0+000 Ul. Šetalište XIII. Divizije i J.P. Kamova u Rijeci

Nadzor nad radovima izvanrednog održavanja kolnika državne ceste oznake DC51, dionica 002, stacionaža od 12+500 do 18+000 km, duljine 5,500 km u Baćin Dolu

Usluga pružanja tehničke pomoći-upravljanje projektom izgradnje državne ceste DC403, čvor Škurinje-luka Rijeka

Latest posts

Services
Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga
Services
Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).
Works
Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica-čvor Virovitica; DO ČVORA VIROVITICA