Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale

Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).

Studija izvedivosti za prometnicu Nuštar - Vukovar

Studija izvedivosti za prometnicu Kloštar - Križevci

Izgradnja brze ceste Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje (Mađarska), etapa 3, čvor Špišić-Bukovica-čvor Virovitica; DO ČVORA VIROVITICA

Latest posts

Services
Ažuriranje i usklađenje Studije izvedivosti Srijemske transverzale
Services
Studija izvedivosti za Obilaznicu Preloga
Services
Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika) za postupak Izrada studije izvodljivosti prometnog povezivanja s Mađarskom (Kotoriba-Murakeresztur).