Projekt
Category
Studies
06/07/2018
Studija izvodivosti: Obilaznica Dicma

Državna cesta D1 na području Splitsko - dalmatinske županije prolazi kroz područje općine Dicmo. Radi se uglavnom o tranzitnom prometu iz unutrašnjosti zemlje prema obali i obrnuto, a taj promet se znatno povećava tijekom turističke sezone. Obilaznicom Dicma tranzitni promet bi se preusmjerio izvan naselja, čime bi se postigla povećana sigurnost u prometu, skratilo vrijeme putovanja i doprinijelo zaštiti okoliša smanjenjem razine buke, kao i smanjenjem onečišćenja zraka.

Continue reading
Studies
06/07/2018
Studija opravdanosti državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Svrha ove studije je evaluirati infrastrukturni projekt spojne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka (Zagrebačka obala) koji bi osigurao vezu Mediteranskog koridora s lukom Rijeka. Studija će analizirati prihvatljivost projekta sa gospodarsko-demografskog, tehničkog, financijskoekonomskog i ekološkog aspekta.

Continue reading
Studies
06/07/2018
Studija opravdanosti: Istočna vezna cesta Slavonski Brod

U prvoj fazi planira se izgraditi prometnica ukupne duljine 4.5 km, od spoja s državnom cestom D514, do industrijske zone i područja luke Sl. Brod. U drugoj, budućoj fazi, planira se produžiti prometnicu prema graničnom prijelazu s BiH i mostu preko rijeke Save. Zahvat se veže na buduću istočnu obilaznicu Broda u BiH.

Continue reading
Studies
06/07/2018
Studija izvodivosti za Obilaznicu Nedelišće i Pušćina

Planirani zahvat dio je strategije uređenja mreže državnih cesta u okviru koje se planira izmještanje trasa državnih cesta izvan urbanih zona. Cilj izrade Studije je izrada analize opravdanosti izmještanja dionice državne ceste odnosno izgradnju obilaznice Nedelišća i Pušćina

Continue reading

Latest posts

Construction
Construction