Projekt
Category
Povratak
Project name
Studija izvodivosti: Obilaznica Dicma

Implementation period

Undefined - Undefined

Total project value

633.100,00 kn

Source of Grants

Europski fond za regionalni razvoj

Project description

Državna cesta D1 na području Splitsko - dalmatinske županije prolazi kroz područje općine Dicmo. Radi se uglavnom o tranzitnom prometu iz unutrašnjosti zemlje prema obali i obrnuto, a taj promet se znatno povećava tijekom turističke sezone. Obilaznicom Dicma tranzitni promet bi se preusmjerio izvan naselja, čime bi se postigla povećana sigurnost u prometu, skratilo vrijeme putovanja i doprinijelo zaštiti okoliša smanjenjem razine buke, kao i smanjenjem onečišćenja zraka.

Project goals

Projekt predviđa izradu studije opravdanosti za Obilaznicu Dicma. Izgradnjom obilaznice omogućit će se sigurnije i brže odvijanje prometa državnom cestom u smjeru Splita, odnosno Knina.

Operational program

2007 - 2013 OPT

For more info