Projekt
Category
Povratak
Project name
Studija opravdanosti državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Implementation period

Undefined - Undefined

Total project value

893.400,00 kn

Source of Grants

Europski fond za regionalni razvoj

Project description

Svrha ove studije je evaluirati infrastrukturni projekt spojne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka (Zagrebačka obala) koji bi osigurao vezu Mediteranskog koridora s lukom Rijeka. Studija će analizirati prihvatljivost projekta sa gospodarsko-demografskog, tehničkog, financijskoekonomskog i ekološkog aspekta.

Project goals

Cilj projekta je utjecati na razvoj multimodalnosti –multimnodalne platforme grada Rijeke, čime bi se utjecalo na razvoj grada Rijeke i cijele regije, a kroz poboljšanje gradske povezanosti, poboljšanje dostupnosti i povezanosti prema, u, i iz riječke aglomeracije, poboljšanje regionalne i međunarodne dostupnosti i povezanosti na kopnu i moru, te povezanosti s otocima povećavajući teritorijalnu koheziju. Shodno tome, cilj je i povećati kapacitet cestovnog prometa od/do luke Rijeka, smanjiti zakrčenost, izbjeći miješanja teretnog i lokalnog gradskog prometa, te osigurati i povećati sigurnost i mobilnost prometa.

Operational program

2007 - 2013 OPT

For more info